Vacature (para-)medisch secretaresse

Goudenhart vacatures

Wie zijn wij?

Goudenhart is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Fundis. Fundis is een organisatie die meerdere diensten levert op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling in Zoetermeer en Midden-Holland aan cliënten die thuis of in een woonzorglocatie wonen. In al ons handelen binnen de clientenzorg stellen wij onze waarden centraal: persoonlijk, innovatief en professioneel. Maar ook vanuit onze organisatie vinden we deze waarden essentieel voor de omgang met onze medewerkers.

Goudenhart bestaat uit een team van verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde (i.o.), basisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werker, (GZ- )psychologen (i.o) en een ondersteunend medisch- en paramedisch secretariaat.
Het team van Goudenhart van circa 110 deskundigen verleent behandeling, begeleiding en geeft advies aan revalidanten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Wij geven invulling aan deze specifieke doelgroepen door middel van multidisciplinaire groepspraktijken kortdurende behandeling en langdurige behandeling. Naast de klinische behandeling van circa 650 cliënten in 13 woonzorglocaties van WelThuis en de geriatrische revalidatie bij In Beweging en Transmitt Revalidatie in De State Rotterdam (beide 60 plaatsen), worden er ook poliklinische behandelingen geleverd door het behandelteam en wordt er ambulante behandeling gegeven binnen meerdere zorgketens; CVA, ParkinsonNet, kwetsbare ouderen, valpreventie, MS en dementie. Zie voor meer informatie www.goudenhart.nu

Vanaf 1 december 2021 hebben wij een vacature voor een:

(PARA-)MEDISCH SECRETARESSE

Wat houdt de functie in?

 • Verrichten van medisch en paramedisch secretariële werkzaamheden:
 • Voert samen met de collega’s het beheer van het (para-)medisch secretariaat; fungeert als contactpersoon voor ziekenhuizen, huisartsen, laboratoria en overige (medische) instellingen.
 • Stelt op aangeven van de Specialist Ouderengeneeskunde en basisarts medische correspondentie op.
 • Fungeert als contactpersoon voor apotheken.
 • Verstrekt (telefonisch) informatie omtrent medische zaken rondom opname, verblijf en behandeling aan cliënten en/of cliëntsysteem.
 • Administreert en verstrekt gegevens / informatie aan verzekeringsinstanties, ziekenhuizen, apotheken enhuisartsen.
 • Verzorgt laboratoriumaanvragen, kweken bij het ziekenhuis.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor cliënten, bezoekers en medewerkers van Goudenhart; verstrekt informatie over (de inhoud van en voorwaarden bij) (para-)medische behandelingen.
 • Registreren en verwerken verwijzingen in Intramed.
 • Algemene secretariële werkzaamheden verrichten.
 • Beheert de agenda voor de Specialisten Ouderengeneeskunde, basisarts en verpleegkundig specialist. ➢ Neemt inkomende telefoongesprekken aan en handelt deze gesprekken zoveel mogelijk zelfstandig af (informatie verstrekken, doorverbinden).
 • Selecteert de inkomende post naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers/stukken op en legt de stukken ter afhandeling voor aan de betreffende medewerker.
 • Verricht tekstverwerkingswerkzaamheden aan de hand van een onvolledig concept, waarin globale verwijzingen naar te zoeken gegevens voorkomen.
 • Stelt op en verwerkt zelfstandig correspondentie en andere bescheiden aan de hand van aanwijzingen met betrekking tot de inhoud (mededelingen, verzoeken om informatie en dergelijke).
 • Handelt de correspondentie af (kopiëren, registreren, distribueren en/of verzenden) en verzorgt de lay-out van documenten.
 • Notuleert desgevraagd bijeenkomsten, maakt verslagen en/of samenvattingen.
 • Organiseert op verzoek van betrokkene(n) in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen en bereidt bijeenkomsten/vergaderingen voor door het opstellen van de agenda, maakt vergaderstukken gereed en distribueert deze.

Wat vragen wij van je?

 • Afgeronde opleiding tot medisch secretaresse of de bereidheid deze opleiding te volgen.
 • Relevante ervaring in de ouderenzorg.
 • Goede contactuele vaardigheden, tact en invoelingsvermogen.
 • Flexibele en in staat om te gaan met weerstanden.
 • Een (pro-)actieve, ondernemende, enthousiasmerende en betrokken rol binnen de organisatie. Wat hebben wij je te bieden?
 • Contract van 20 uur: waarvan 8 uur medisch secr. en 12 uur paramedisch secr. locatie Vivaldi (Zoetermeer)
 • In overleg meeruren bv. bij vakantiewaarneming collega’s.
 • Contractuele duur van een jaar met optie tot verlenging.
 • Plezierige werksfeer in ondernemende en ambitieuze organisatie
 • Salaris conform CAO VVT, FWG 40. Periodieke inschaling afhankelijk van CV.

Heb je interesse in deze vacature?

Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met mw. Astrid Korving via tel.nr. 088 – 023 47 80.
De vacature zal tot 25 oktober open staan.
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae dus voor 25 oktober naar a.korving@goudenhart.nu