Vacature verpleegkundig specialist

Goudenhart vacatures

Vacature Verpleegkundig Specialist

 

Wat doe je als verpleegkundig specialist bij Goudenhart?

Als verpleegkundig specialist ben je de regiebehandelaar voor de cliënten op jouw afdelingen/locaties. Je wordt onderdeel van ons medische team, waar meerdere verpleegkundig specialisten werken. Jij bent de verbindende kracht tussen de zorg en de medische wereld. Goudenhart is de behandeldienst van Fundis, wij hebben een diverse groep behandelaren in dienst en werken multidisciplinair. Onze behandelaren worden ingezet in woonzorglocaties waar bewoners wonen met een WLZ indicatie, op revalidatie afdelingen, in het eerstelijnsverblijf, poliklinisch of in de thuissituatie.

Dit vind je leuk om te doen

Nooit geheel weten hoe de dag gaat lopen is voor jou prettig. Je staat sterk in je schoenen en durft verantwoordelijkheid te nemen. Je denkt mee over inhoudelijk vraagstukken en bent betrokken bij innovaties. Jij houdt van een dynamische, groeiende omgeving met steeds nieuwe uitdagingen om aan te kunnen gaan. Je kunt zorgteams coachen om de verpleegkundige zorg op een hoger plan te brengen en je schakelt waar nodig met de specialist ouderengeneeskunde over de complexe cliënten.

Hierin herken jij jezelf

 • Je bent een gedreven verpleegkundig specialist
 • Je hebt een BIG registratie en bent in het bezit van diploma Master Advanced Nursing Practice
 • Je bent medisch goed onderlegd
 • Je houdt van een uitdaging en afwisselende werkzaamheden
 • Je hebt een behoefte om jezelf te ontwikkelen en vindt innovatie belangrijk
 • Je vindt het leuk om in een groot medisch team te werken
 • Je hebt een auto

Dit zoek je verder in een baan

 • Uren en werkdagen in overleg
 • Inschaling in FWG 60 met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Je houdt van een persoonlijke aanpak binnen een bedrijf waar professionaliteit en innovatie van grote waarden zijn
 • Platte bedrijfsstructuur, laagdrempelig, prettige werkcultuur en fijn contact met collega’s
 • Je hecht veel waarde aan vrijheid in het organiseren van eigen tijd en werkzaamheden. Naast de primaire werkzaamheden wil je je persoonlijk ontwikkelen binnen diverse projecten binnen het medisch team, multidisciplinair binnen Goudenhart, in projecten met andere Fundis bedrijven of samen met ketenpartners.

Wil je inhoudelijk meer weten?

Neem dan contact op met ons medisch secretariaat: info@goudenhart.nu of via tel. 088-0234780. Zij brengen je in contact met een van onze verpleegkundig specialisten: Yvonne Haar of Arna van der Zee. Of kijk op Goudenhart.nu!

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie dan door naar Siri Straathof, manager behandeling, s.straathof@goudenhart.nl.

Wie zijn wij?
Goudenhart is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Fundis. Fundis is een organisatie die meerdere diensten levert op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling in Zoetermeer en Midden-Holland aan cliënten die thuis of in een woonzorglocatie wonen. Kwaliteit van zorg en behandeling, veiligheid, innovatie, bereikbaarheid en continuïteit staan hoog in het vaandel. In onze visie staat de cliënt centraal in plaats van de zorgaanbieder. Er wordt belevingsgericht gewerkt binnen het concept kleinschalig wonen; ondersteunend en handelend waar nodig.

Goudenhart bestaat uit een team van verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde (i.o.), basisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werker, (GZ-)psychologen (i.o.) en een ondersteunend medisch- en paramedisch secretariaat.

Het team van Goudenhart meer dan 100 deskundigen verleent behandeling, begeleiding en geeft advies  aan revalidanten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Wij geven invulling aan deze specifieke doelgroepen door middel van multidisciplinaire groepspraktijken kortdurende behandeling en langdurige behandeling. Naast de klinische behandeling van circa 600 cliënten in 17 woonzorglocaties van WelThuis en de geriatrische revalidatie bij In Beweging en Transmitt, worden er ook poliklinische behandelingen geleverd door het behandelteam en wordt er ambulante behandeling gegeven binnen meerdere zorgketens; CVA, ParkinsonNet, kwetsbare ouderen, valpreventie, MS en dementie. Zie voor meer informatie www.goudenhart.nu.