Vacature onafhankelijk voorzitter en leden cliëntenraad herstelzorg Fundis

Goudenhart vacatures

Binnen het Fundis netwerk zijn wij voor de herstelbedrijven, In Beweging, Transmitt revalidatie, Zorgpension en Goudenhart op zoek naar leden voor onze nieuw op te richten cliëntenraad.
Deze raad focust zich specifiek op de doelgroepen die kortdurende revalidatie of herstel nodig hebben binnen al onze locatie.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden en een onafhankelijk voorzitter voor de cliëntenraad.

Tot op heden is onze medezeggenschap georganiseerd vanuit de bestaande raden voor langdurige zorg. Onze wens is om een cliëntenraad op te richten die zich specifiek richt op de kortdurende zorg.

Bent u betrokken bij een van onze bedrijven of heeft u een warm hart voor geriatrische revalidatie en herstel en wilt u meer mogelijk maken voor deze doelgroep, dan zijn we op zoek naar u!

Onze bedrijven zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie, herstel en behandeling van mensen die meerdere ziektebeelden hebben. Samen met de revalidant én zijn naasten wordt er door een multidisciplinair team gewerkt aan het realiseren van individuele revalidatiedoelen. Alles is er op gericht om de revalidant uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk thuis te laten functioneren. Wij hebben locaties in Zoetermeer, Rotterdam, Bergambacht, Woerden, Baarn en Dokkum.

Een cliëntenraad is conform de wetgeving (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen 2018) het medezeggenschapsorgaan ván en vóór cliënten en betrokken bij wat de revalidant aangaat. De raad heeft inspraak op het beleid van de organisatie en adviseert gevraagd en ongevraagd de directeuren over onderwerpen die de revalidanten aan gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over behandeltrajecten, voeding, veiligheid, privacy en hygiëne.

De cliëntenraad zal gaan bestaan uit 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. De raad wordt
bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de vergadercyclus van de cliëntenraad bedraagt de tijdsinvestering ongeveer 4 uur per maand. De vergaderingen van de cliëntenraad vinden 6 keer per jaar plaats, bij voorkeur overdag op de donderdag. Wij bieden onze clientenraadsleden voor hun inzet een vergoeding, reiskostenvergoeding en waardering. Omdat de revalidatiebedrijven deel uitmaken van Fundis zullen vanuit deze cliëntenraad 2 leden worden afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad van Fundis.

Wat verwachten wij van u?

 • U heeft interesse in de gezondheidszorg in het algemeen en de patiëntenzorg van onze herstelbedrijven in het bijzonder;
 • U bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van onze doelgroepen te behartigen;
 • U vindt het leuk om op een innovatieve, digitale manier in contact te komen met de doelgroepen, dialoog te organiseren en hun spreekbuis te zijn;
 • U heeft affiniteit met geriatrische revalidatie, herstel en behandeling;
 • U bent flexibel en kunt vlot reageren op mailberichten.

Over welke vaardigheden dient u te beschikken?

 • U bent communicatief en digitaal vaardig;
 • U bent in staat beleidsstukken te lezen en een mening te vormen vanuit het algemene cliëntenperspectief;
 • U heeft een kritische, positieve en open houding;
 • U kunt op constructieve wijze omgaan met tegenstellingen;
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U kunt goed functioneren in teamverband.

Aanvullende eisen voor de voorzitter

 • U bent de verbindende factor tussen de cliëntenraad en directeuren;
 • U bent in staat om vergaderingen op een constructieve en inspirerende manier te leiden, besluitvaardig en in staat tegenstellingen te overbruggen;
 • U heeft bestuurlijke en beleidsmatige kennis en/ of ervaring;
 • U bent eerste aanspreekpunt indien er tussentijds onderwerpen voorgelegd moeten worden aan de cliëntenraad;
 • U bewaakt uw eigen onafhankelijke rol en de onafhankelijkheid van de cliëntenraad.

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle doelgroepen van de herstelbedrijven in de verschillende locaties. Daarom streven wij er naar om de cliëntenraad qua samenstelling een afspiegeling te laten zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, Joyce Schenk, emailadres: joyce.schenk@fundis.nl, telnr: 06-28287554.