Image

Behandeling bij verblijf in het verpleeghuis

Wanneer u verblijft op één van de woonzorglocaties van Welthuis, wordt de behandeling verzorgd door de specialisten van Goudenhart.

De nadruk van de behandeling ligt, in veel gevallen op het behouden van de autonomie (doen wat u wilt doen) en kwaliteit van leven.

Tijdens uw verblijf kunt u behandelt worden door arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog.

Image
Wanneer u verblijft op één van de locaties van Welthuis, wordt de behandeling tijdens uw verblijf in het verpleeghuis gegeven door de specialisten van Goudenhart.

Dit houdt in dat de arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog intensief betrokken zijn bij uw verblijf in het verpleeghuis, om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken, met de nadruk op het behouden van de autonomie (doen wat u wilt doen) en kwaliteit van leven.

Rol van de arts

Wanneer u verhuist naar één van de woonzorglocaties van Welthuis, neemt de arts van Goudenhart de regierol van de huisarts over. De huisarts draagt het dossier van u over aan onze arts (specialist ouderengeneeskunde), zodat hij/zij helemaal op de hoogte is van uw gezondheidssituatie en de behandeling kan voortzetten.

‘Een opname in het verpleeghuis staat niet op zichzelf. De complexe en specifieke gezondheidsproblematiek vraagt om een afgestemde en gezamenlijke behandeling. De specialisten van Goudenhart stemmen deze behandeling met u, familie, verzorging en onderling af.’

Multidisciplinaire afstemming

Voor het verpleeghuis geldt: de opname in het verpleeghuis is niet zomaar. Vaak speelt er al een langer ziekteproces en is er sprake van meerdere ziektebeelden, die elkaar sterk beïnvloeden: een complexe situatie. Die complexiteit vraagt om een afgestemde en gezamenlijke behandeling.
De specialisten van Goudenhart vormen diverse behandelteams, waarbij laagdrempelige afstemming met elkaar, met u en mantelzorgers en met de verpleging en verzorging van Welthuis een sleutelrol speelt.

Behandeling in het verpleeghuis

Er wordt, na een periode van kennismaken en doelen afstemmen, een zorgleefplan opgesteld, welke als basis dient voor de te geven zorg en behandeling. Twee keer per jaar is er een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij samen met u en/of uw familie/mantelzorgers de zorg en behandeling wordt afgestemd. Uiteraard kunnen tussentijds ook wijzigingen in het behandelbeleid worden doorgevoerd als de situatie hierom vraagt. Behandeldoelen kunnen zowel een preventief (voorkomend) als curatief (genezend) karakter hebben. Naast de arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist) staan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog tot uw beschikking om u te ondersteunen waar nodig.

Een verpleegkundig specialist combineert routinematige medische zorg met (hoogcomplexe) verpleegkundige zorg. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde, diagnosticeert en behandelt en voegt daar zonodig verpleegkundige expertise aan toe. Juist deze combinatie van medische en verpleegkundige zorg maakt de verpleegkundige specialist een waardevolle professional.

24/7

Het medisch team van Goudenhart is 24/7 uur bereikbaar. Buiten kantoortijden verlenen de specialisten ouderengeneeskunde de 24-uurs medische zorg voor alle cliënten die wonen in verpleeghuislocaties van Welthuis in Zoetermeer, Gouda, Woerden en de Krimpenerwaard. Dit betreft zowel cliënten met een somatische als met een psychogeriatrische problematiek.

Veel gestelde vragen

Bekijk hier de veel gestelde vragen (F.A.Q.) omtrent dit onderwerp.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.
Image
Goudenhart is onderdeel van Fundis: een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties.

CONTACT

Vivaldi
Medisch | 088-0234780
Paramedisch | 088-0234781

De State
088-0234782

Het secretariaat van Goudenhart is bereikbaar op werkdagen van 08:00u tot 16:30u.

BEZOEKADRES

Goudenhart is werkzaam op diverse locaties, bekijk hier ons werkgebied en adresgegevens.

PRIVACY