Image

Behandeling tijdens revalidatie

Wanneer u verblijft op één van de revalidatielocaties van In-Beweging, in Zoetermeer of Bergambacht, of bij Transmitt Revalidatie in Rotterdam Hillegersberg, wordt de behandeling tijdens het revalidatieproces gegeven door de specialisten van Goudenhart. Dit geldt ook voor het Zorgpension Zoetermeer en Zorgpension Oud-haven (Rotterdam).

Dit houdt in dat de arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog intensief betrokken zijn bij uw revalidatie, zodat u weer zo snel mogelijk op de been bent!

Image
Wanneer u verblijft op één van de revalidatielocaties van In-Beweging, in Zoetermeer of Bergambacht, of bij Transmitt voor Revalidatie in Hillegersberg, wordt de behandeling tijdens het revalidatieproces gegeven door de specialisten van Goudenhart. Dit geldt ook voor het Zorgpension Zoetermeer.

Dit houdt in dat de arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog intensief betrokken zijn bij uw revalidatie, zodat u weer zo snel mogelijk op de been bent!

Multidisciplinaire behandeling

Revalidatie leent zich bij uitstek om stevig in te zetten op een gezamenlijke behandeling. Er is soms sprake van een complexe situatie, waarbij verschillende gezondheidsproblemen een rol spelen. Daarom is intensieve afstemming tussen de verschillende behandelaren zeer wenselijk, zodat uw revalidatie optimaal verloopt. Goudenhart zorgt hiervoor.
Daarbij wordt ook afgestemd met de verzorging van In Beweging, Transmitt en het Zorgpension over transfers, zelfstandigheid in functioneren, uitvoeren van taken bij het wassen/aankleden, eten, etc..

‘Alles is revalidatie. Het gaat niet alleen om weer kunnen lopen of aan- en uitkleden, maar ook hoe u zich voelt en wat u na uw revalidatie weer wilt gaan doen! Tijdens uw revalidatieproces zijn de behandelaren van Goudenhart intensief betrokken, zodat u zo snel mogelijk op de been bent!'

Revalidatieproces

Op de dag van opname maakt u kennis met een aantal behandelaars. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist doen de intake. De fysiotherapeut en de ergotherapeut beoordelen de transfer en leveren de benodigde hulpmiddelen. De dagen erna zal er verder onderzoek plaatsvinden en wordt er gestart met de behandeling. Behandeling in het weekeinde behoort tot de mogelijkheden en wordt als vanzelfsprekend gezien bij korte opnames of opname bij CVA.
Gedurende de revalidatie zijn naar de arts, fysiotherapeut en ergotherapeut ook andere behandelaren betrokken. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke gezondheidssituatie. Indien nodig wordt u behandelt door de logopedist, pscycholoog, diëtist of maatschappelijk werker.

Samen met u, uw familie en de betrokken disciplines wordt een persoonlijk revalidatieplan opgesteld. In dit revalidatieplan staat wat u nodig heeft om weer thuis te kunnen functioneren, zelfstandig of met hulp.

U bepaalt wat er toe doet en aan welke doelen u wilt werken!

Zo concreet mogelijk

Nadat de intake afgerond is, en de behandeling gestart, is het streven van de behandelaren van Goudenhart om zo concreet mogelijk aan te geven hoe uw revalidatie vordert, maar ook wat u nog kan verwachten. In het revalidatieplan staat, naast de revalidatiedoelen, uw voorlopige ontslagdatum genoteerd. Zo weet u waar u aan toe bent en wij wat ons te doen staat!

Na uw revalidatieperiode wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen, zodat we onze diensten nog verder kunnen optimaliseren.

Alles is revalidatie!

Tijdens de revalidatie ondersteunen de specialisten van Goudenhart u waar nodig, maar dagen u ook uit om zo snel mogelijk uw eigen taken weer op te pakken. Dit geldt niet alleen bij de diverse behandelingen, maar ook op de revalidatieafdeling en tijdens het uitvoeren van de dagelijkse taken. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw revalidatie; de specialisten van Goudenhart helpen u hier graag bij!

Veel gestelde vragen

Bekijk hier de veel gestelde vragen (FAQ) omtrent dit onderwerp.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.
Image
Goudenhart is onderdeel van Fundis: een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties.

CONTACT

Vivaldi
Medisch | 088-0234780
Paramedisch | 088-0234781

De State
088-0234782

Het secretariaat van Goudenhart is bereikbaar op werkdagen van 08:00u tot 16:30u.

BEZOEKADRES

Goudenhart is werkzaam op diverse locaties, bekijk hier ons werkgebied en adresgegevens.

PRIVACY