Image
Het REO verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare patiënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.
Image
Het REO verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare patiënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.
Uitgangspunt

Het REO is beschikbaar wanneer er een (dreigende) escalatie in de thuissituatie is van een kwetsbare oudere met een subacute zorgvraag, voor wie een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) en/of Huisartsenpost (HAP) niet nodig of wenselijk is. Het REO speelt daarmee in op een maatschappelijke behoefte waarvoor nu geen oplossing is. Het REO zorgt ervoor dat:

  • ouderen met een subacute zorgvraag in de 1e lijn geadviseerd worden naar de juiste zorg op de juiste plek;
  • capaciteit en middelen op een juiste manier worden ingezet;
  • huisartsen ontlast worden in subacute situaties;
  • huisartsen de mogelijkheid hebben tot het consulteren van een Specialist Ouderengeneeskunde
  • onnodige bezoeken van patiënten aan Huisartsenposten en Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wordt voorkomen.
 
‘Het REO in Zoetermeer verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare cliënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.’

Aanmelden

Verwijzers in de eerste lijn, met name huisartsen, die een patiënt met een subacute zorgvraag in hun praktijk zien, kunnen een patiënt aanmelden bij het Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen en/of voor consultatie contact met het REO opnemen. Een verwijzing vanuit de Spoedeisende Hulp (SEH) is echter ook mogelijk. Zonder verwijzing van huisarts of SEH kan een patiënt niet aangemeld worden bij het REO. Aanmelden kan via het centrale aanmeldnummer 06-10103188.


Hoe werkt het?

Aangemelde patiënten worden op de locatie waar het REO gevestigd is ontvangen. Daar vindt triage, screening en observatie plaats en wordt advies gegeven. De onderzoeken worden verricht door een multidisciplinair team van transferverpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten en Specialisten Ouderengeneeskunde. Indien nodig is er de mogelijkheid om patiënten maximaal 4 x 24 uur te observeren. De huisarts blijft tijdens de opname medisch eindverantwoordelijk. Buiten kantoortijden wordt zorggedragen voor de veiligheid, rust en een goede opvang van de patiënt, er vindt dan geen primair onderzoek plaats. Na triage, screening en observatie brengt het REO advies uit aan de verwijzer van de desbetreffende patiënt over passende vervolgzorg thuis of elders. Ook ondersteunt het REO de verwijzer bij het aanmeldtraject dat hiervoor eventueel nodig is.Locatie

Het Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen is gevestigd op de tweede etage van Brechtzijde 20, 2725 NS, Zoetermeer. Op deze locatie is tevens het Zorgpension gevestigd. Het Zorgpension team verzorgt de ontvangst, ADL, verpleging en begeleiding van de patiënten die voor nader onderzoek naar het REO verwezen zijn.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

CONTACT

Goudenhart is te bereiken op de volgende telefoonnummers:

Vivaldi 
Medisch | 088-0234780 
Paramedisch | 088-0234781

De State
088-0234782

Afsprakenbureau Diëtetiek 
088-0234783

Fax Goudenhart (De State/Vivaldi) 
088-0234784

Het secretariaat van Goudenhart is bereikbaar op werkdagen van 08:00u tot 16:30u.

BEZOEKADRES

Goudenhart is werkzaam op diverse locaties, bekijk hier het werkgebied en adresgegevens.

 

VRAGEN

Voor algemene vragen, op- en/of aanmerkingen, kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.

PRIVACY

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).In dit kader stelt Goudenhart B.V. de volgende documenten beschikbaar:‘Privacyverklaring cliënten Goudenhart’‘Privacyverklaring klanten Goudenhart’‘Privacyverklaring sollicitanten Goudenhart’‘Cookiestatement Goudenhart’Bekijk hier onze disclaimer.